FLYTENDE BØLGEBRYTERE TYPE SF 300 serien

SF 300

En flytende bølgebryter kan være løsningen for å skape et godt klima inne i marinaen. Våre bølgebrytere har anvendelsesområde i mer utsatte områder, som alternativ til fast molo.

Flytende helbetong bølgebrytere fra SF Pontona Norge AS har høyde 1,8m. Bølgebryterens bredde prosjekteres i forhold til anleggets beliggenhet og lokale forhold. Standard bredder er 3m, 4m og 5m. Større bredde på forespørsel. Viktige hensyn under prosjekteringen av et vellykket bølgebryteranlegg er anleggets utforming, koplingssystem og forankringsdesign.  Vår tekniske avdeling anbefaler valg av type bølgebryter for det aktuelle prosjekt.

Vår første bølgebryter som ble installert i 1985 er en SF 300. Denne har blitt etterfulgt av en mengde installasjoner med vellykket resultat.

Lengde: 10, 12, 15, 20m
Høyde: 1.80m
Bredde uten fenderlist: 3,00m
Bredde med fenderlist: 3,25m
Fribordshøyde ubelastet: ca. 0,5m
Vekt: Et 20m element veier ca. 40 tonn
Innstøpningsdetaljer: Rustfritt
Kopling: W300 / W400
Denne artikkelen har følgende vedlegg: