FLYTENDE BØLGEBRYTERE TYPE SF 400 serien

SF 400

Med en betongbredde på 4 meter og en total høyde på 1,8 meter, er SF 400 en meget effektiv helbetong bølgebryter. Sammen med riktig design av havnen, profesjonell utlegging og montering og vårt patenterte koplingssystem, vil SF 400 skape et forbedret og sikkert klima for havnen innenfor bølgebryteren.

SF Pontona Norge AS anbefaler, skreddersyr og tilbyr serviceavtaler for alle våre bølgebryteranlegg. Fordelene med en serviceavtale er blant annet:

  • Økt sikkerhet for det flytende anlegget 
  • Riktig inspeksjon og vedlikehold skjer med riktige intervaller
  • Forutsigbare vedlikeholdskostnader

 

Lengde: 10, 12, 15, 20m
Høyde: 1,80m
Bredde uten fenderlist: 4,00m
Bredde med fenderlist: 4,25m
Fribordshøyde ubelastet: ca. 0,5m
Vekt: Et 20m element veier 55 tonn
Innstøpningsdetaljer: Rustfritt
Kopling: W 400 / W500
Denne artikkelen har følgende vedlegg: