HELBETONG FLYTEBRYGGE TYPE SF X-LINE

Utfordringen:

Over tid blir vann absorbert i betongen og vil følgelig komme i kontakt med pontongens armering. Dette fører til armeringskorrosjon.

Løsningen:

Erstatte stålarmeringen med en KORROSJONSFRI armeringstype, som innehar samme eller høyere styrke og egenskaper.

Resultatet:

Vår nye X-line pontong.

Den første korrosjonsfrie betongpontongen - verdenslansert 2010

Lengde: 12m
Høyde: 0,8m
Bredde uten fenderlist: 2,40m
Bredde med fenderlist: 2,65m
Fribordshøyde ubelastet: ca. 0,5m
Vekt, 12m seksjon: ca. 8 tonn
Armering: Basalt fiber
Innstøpningsdetaljer: Rustfritt
Denne artikkelen har følgende vedlegg: