Holmestrand Småbåthavn

I Holmestrand leverte vi i løpet av 2012 ca. 1200 nøkkelferdige båtplasser! Oppdraget i Holmestrand har variert fra små båtplasser i eksisterende havn til storbåtplasser i nye deler av havnebassenget.

Her har vi levert tre/ betong flytebrygger, helbetong flytebrygger, y- bommer, vikingbommer og strømsøyler.

Vi takker for oppdraget og tilliten Holmestrand Småbåthavn har vist oss. Samtidig anbefaler vi å legge turen innom Holmestrand for å se hvordan byen og sjøen møtes!