Leangbuktens Båtforening

Vi leverte det første flytebryggeanlegget til Leangbuktens Båtforening i 1983. Gleden var derfor stor da vi i 2012 fikk ordren på den store utvidelsen av havna.

Tangen i Leangbukta ble fylt ut, ca. 250 x 70m, ut fra denne ble det bygget 10 nye flytebrygger med lengde 100m og 120m, totalt 1,1km brygger! I tillegg til dette kommer to servicebrygger.

Området er praktisk og stilfullt opparbeidet. Her er kranplass, spyleplass, parkering og opplagsplass vakkert kombinert med gangarealer, kyststi, klubbhus og servicehus. Et sterkt og godt eksempel på hvordan en moderne båthavn skal bygges.

Flytebryggene er av type SF1024. Ytterst mot nord ble det valgt bølgebrytere av type SF 300. Totalt ble det etablert ca. 530 nye båtplasser.

Leangbuktens Båtforening valgte å sette fokus på sikkerhet når havnen skulle utvides.