Skjæløy Brygger

Skjæløy Brygger har gjennomgått en total renovering. Det eksisterende anlegget trengte modernisering og oppgradering tilpasset dagens båter og krav til standard. Landområdet, kaifronten, opplag og parkeringsområde har også gjennomgått en total renovering og oppgradering.

Vi leverte helbetong flytebrygger i SF1000 serien og tre/ betongflytebrygger av type SF 31/2,4. Av utriggere ble det benyttet Y- bommer av RT- type, samt Vikingbommer for storbåtplassene.

Vi takker Skjæløy Brygger for oppdraget!