Gylteholmen Brygger

Bak Gylteholmen i Drøbak, ligger Gylteholmen Brygger. Anlegget var i starten kun for skøyteklubben i Drøbak, men etter en utvidet regulering fikk også Gylteholmen Brygger plass her til sine medlemmer.

Adkomsten til anlegget ble utbedret med gangvei og bro og den faste bryggen ble utvidet slik at en flott platting på land ble tilgjengelig for allmenheten.

Anlegget til Gylteholmen brygger ble bygget med en ramme av helbetong flytebrygger av type SF 1024. I tillegg til dette ble det bygget to tre/ betong flytebrygger av typen SF31/2,4, slik at anlegget i dag har ca. 50 båtplasser i varierende størrelse. Skøyteklubben har fortsatt sin del, hvor det fortøyes store skøyter longside til en flytebrygge.