SF Prodock Flytebrygge i helbetong

SF PRODOCK

Prodock er en unik betongbrygge som er armert med basaltfiber.
Basaltfiberarmeringen gjør bryggen er veldig lett i tillegg til at den er meget korrosjonsbestandig.

Korrosjonsbestandigheten gjør at produktets livslengde nesten fordobles sammenlignet med stålarmerte betongbrygger i salte miljøer.

Prodock er tatt frem for bruk i beskyttede områder i havner der maksimal bølgehøyde er 0,3m.

Bryggen finnes i følgende standardmål:      Bredde 2,4m              Lengde 10m

Lengde: 9,97m
Bredde med fenderlist: 2,4m
Fribordshøyde ubelastet: ca 0,5m
Armering: Basaltfiber
Innstøpningsdetaljer: Syrefast
Trefender: 95x145mm
Kopling: Prodock kobling Syrefast
Denne artikkelen har følgende vedlegg: