HELBETONG FLYTEBRYGGE TYPE SF 1000 serien

SF 1000

SF 1000 seriens store fordel er dens tilpasningsmuligheter og mulighet for stor bredde. Våre helbetong bølgebrytere kan koples direkte sammen med SF 1000 og dette gjør serien meget populær. SF 1000 kan produseres i bredder opp til 5 meter og pontongens styrke gjør at koplingssystemet kan gjøres meget sterkt. Dette gjør SF 1000 til en meget effektiv bølgedemper i tilfeller hvor det er vindsjø som skal dempes. 

SF 1000 seriens endegavler kan vinkelgraderes for å oppnå en optimal løsning og utnyttelse av havnebassenget. L og T koplinger er også mye brukt i havner med SF 1000 serien.

SF 1000 seriens anvendelseområde er i delvis beskyttede områder og er mye benyttet til kommersielle båthavner.

Pontongens vekt og dens mulighet for stor bredde gjør 1000-serien meget aktuell til båthavner med krav til høy standard. Høy kvalitet gjennom produksjon, materialvalg og installasjon gir en bryggeopplevelse med høy komfort, sikkerhet og lang levetid.

Lengde: 10, 12, 15, 20, 25m
Høyde: 1,00m
Bredde uten fenderlist: 2,40, 3,00, 4,00, 5,00m
Bredde med fenderlist: 2,65, 3,25, 4,25, 5,25m
Fribordshøyde ubelastet: ca. 0,5m
Innstøpningsdetaljer: Rustfritt
Kopling: W200 / W300 / W400
Denne artikkelen har følgende vedlegg: