HELBETONG FLYTEBRYGGE TYPE SF 1200 serien

SF 1200

Hovedområdet til SF 1200 serien er havner som ligger i mer utsatte områder og steder der høyt fribord er ønskelig. Bryggens dimensjoner gjør 1200-serien velegnet som yrkeskai, passende for fiskebåter eller andre komersielle formål som f.eks. fergeleie eller flytekai.

Brede pontonger har god bølgedempereffekt.

Lengde: 10, 12, 15, 20, 25m
Høyde: 1,20m
Bredde uten fenderlist: 3,00, 4,00, 5,00m
Bredde med fenderlist: 3,25, 4,25, 5,25m
Fribordshøyde ubelastet: ca. 0,6m
Innstøpningsdetaljer: Rustfritt
Kopling: W300 / W400
Denne artikkelen har følgende vedlegg: