Vi gratulerer Sameiet Ilebukta Båtforening med ny flott brygge.

Vi gratulerer Sameiet Ilebukta Båtforening med ny flott brygge.
Bryggen består av 50m SF 1024 helbetongbrygge med 7m utriggere og 6m landgang.

Levert og montert på Karlsøya utenfor sarpsborg.